Elektryk w Meble-Okmed Demko Sp. j.

Opublikowane oferty pracy 20.09.2022
Meble-Okmed Demko Sp. j.
ul. Kolejowa 13
Braniewo, warmińsko mazurskie 14-500
Polska
Kategoria Utrzymanie Ruchu
Pełny wymiar - umowa o pracę
Wymagane doświadczenie
Opis stanowiska

Meble Okmed Demko Sp. J. to przedsiębiorstwo produkcyjne z 30-letnią tradycją. Współpracujemy z dużymi grupami handlowymi w Polsce oraz za granicą, głównie z Europą Zachodnią, Europą Wschodnią oraz krajami Azjatyckimi. Produkujemy meble kuchenne, pokojowe i łazienkowe. Obecny model biznesowy umożliwia Klientom współpracę w zakresie produkcji mebli według wskazanego wzoru, jak i zakup mebli z naszej autorskiej oferty. Ciągle rozwijamy skalę i możliwości naszego biznesu w odpowiedzi na potrzeby Klientów - produkcja i magazynowanie mebli w innowacyjnych technologiach produkcyjno-logistycznych realizowana jest na powierzchni 32 000 m2. Od początku działalności Spółki Meble Okmed Demko, do chwili obecnej, partnerskie i długotrwałe relacje z naszymi Pracownikami oraz Klientami biznesowymi stanowią codzienną filozofię naszego działania.

Korzyści dla Ciebie:

· Umowa o pracę
· Stabilność zatrudnienia
· Rekrutacja zdalna
· Niezbędne narzędzia pracy
· Grupowe ubezpieczenie na życie
· Możliwość rozwoju zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
· Udział w szkoleniach specjalistycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe
· Paczki świąteczne
· Przestronny parking
· Zniżki pracownicze
· Praca z nowoczesnymi technologiami


Dołącz do naszego Zespołu!

Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

ELEKTRYK

Będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny za:

 • Bieżącą eksploatację, konserwację, przeglądy oraz remonty instalacji i urządzeń
technicznych i odbiorników elektrycznych.
 • Współpracę z dostawcami i firmami zewnętrznymi.
 • Monitorowanie pracy powierzonych urządzeń, usuwanie awarii.
 • Współpracę z podwykonawcami w zakresie prac konserwatorskich i remontowych.
 • Bieżącą współpracę z Pracownikami Obszaru Produkcji.
 • Czytanie schematów elektrycznych.
 • Prowadzenie magazynu narzędzi pomiarowych.

Kompetencje i doświadczenie, których poszukujemy:

 • Wykształcenie minimum zawodowe, techniczne o kierunku elektryk (lub pokrewne).
 • Min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku elektryk lub pokrewnym.
 • Znajomość rysunku technicznego, schematów elektrycznych itp.
 • Uprawnienia SEP.
 • Sumienność, obowiązkowość, dokładność, pracowitość.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz kultury osobistej.
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym i w razie potrzeby dodatkowo w
nadgodzinach.
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest "MEBLE-OKMED" DEMKO Sp. j. z siedzibą w Braniewie przy ul. Kolejowej 13, Rejestr: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000140522, NIP: 582-12-98-233, Regon: 170348122, BDO:000026559.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzonej rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy oraz po wyrażeniu stosownej zgody w treści swojej aplikacji, do celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez "MEBLE-OKMED" DEMKO Sp. j. z siedzibą w Braniewie przy ul. Kolejowej 13, Rejestr: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000140522, NIP: 582-12-98-233, Regon: 170348122, BDO:000026559.

Podane przez Państwa dane osobowe, zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, będą przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia będą dotyczyć prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, jak również z uwagi na to, iż będzie to niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy w wypadku gdy rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie zawarcie umowy o pracę/zlecenie.

Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu rekrutacji lub po wyrażeniu przez Panią/Pana stosownej zgody, przez okres 2 lat do celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez "MEBLE-OKMED" DEMKO Sp. j. z siedzibą w Braniewie przy ul. Kolejowej 13, Rejestr: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000140522, NIP: 582-12-98-233, Regon: 170348122, BDO:000026559.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) , jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem umownym i jest dobrowolne.

Pracodawca nie może przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający Pani/Pana dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej.

Zamieszczenie w CV dodatkowych informacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych informacji.

Podobne oferty
20.09.2022
Braniewo, warmińsko mazurskie
20.09.2022