Technik Utrzymania Ruchu (elektro/mechanik)

Opublikowane oferty pracy 22.05.2022
Termat Sp. z o.o.
Do Termatu 1
Środa Śląska, Dolnośląskie 55-300
Poland
Kategoria Utrzymanie Ruchu
Praca na stałe
Pełny wymiar - B2B
Wymagane doświadczenie
Wymagany stopień
Przemysł
Budowlany
Data rozpoczęcia pracy
16.05.2022
Data zamknięcia aplikacji
30.07.2022
Podróże służbowe
Praca stacjonarna
Opis stanowiska

Opis stanowiska:

Utrzymuje w ruchu ciągłym maszyny i instalacje w halach produkcyjnych; zapewnia pełną sprawność techniczną urządzeń technologicznych; monitoruje poprawność ich działania i reaguje na awarie; podejmuje niezbędne naprawy i usuwa usterki; zapewnia płynność dostarczania mediów niezbędnych do funkcjonowania linii produkcyjnych; tworzy i aktualizuje dokumentację technologiczno-ruchową; na bieżąco raportuje postępy wykonywanych prac.


Zadania zawodowe:

 • diagnozowanie sprawności technicznej urządzeń technologicznych ( mile widziane m.in. stosowanie wibrodiagnostyki, termografii, pomiarów wartości elektrycznych, mierników oraz systemów diagnostyki i monitorowania poprawności działania urządzeń i maszyn);
 • przeprowadzanie kontroli gotowości do pracy maszyn i urządzeń oraz linii produkcyjnych we wszystkich fazach produkcji;
 • natychmiastowe reagowanie na awarie maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
 • dbałość o minimalizację nieplanowanych przestojów oraz optymalne wykorzystanie maszyn;
 • zlecanie wykonywania planowych przeglądów i remontów maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
 • sporządzanie, opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji technologiczno-ruchowej;
 • przekazywanie raportów dotyczących postępów wykonywanych prac;
 • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
 • obsługiwanie systemów komputerowego zarządzania utrzymaniem ruchu linii produkcyjnych;
 • udział w komisjach odbioru technicznego maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
 • wykonywanie rozliczeń kosztów naprawy maszyn, określanie norm czasowych napraw;
Mapa
Adres
Pracodawca