06.08.2022  Piotr Tracichleb, Krzysztof Woźniak

 
Z przyjemnością przedstawiamy najnowszy, drugi już raport prezentujący wyniki badania zarobków wśród pracowników z branży automatyki i robotyki.

Tym razem informacjami o swoich doświadczeniach i zarobkach podzieliło się 860 osób, czyli jeszcze więcej, niż przy ostatnim raporcie, z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni. Ankieta została udostępniona na portalu Facebook, LinkedIn oraz na naszym portalu pracy RobotaAutomatyka.pl.

Liczymy, że raport będzie inspiracją dla inżynierów do tego, aby odpowiednio wycenili swoją pracę, a dla pracodawców do skutecznego konkurowania o profesjonalistów oferując im odpowiednie wynagrodzenie.

Raport zarobków automatyków i robotyków

Wykształcenie

Wykształceniem wyższym może pochwalić się 75% badanych, lecz widzimy też duży procent specjalistów po szkole średniej. Takie osoby jednak w dużej części ukończyły technikum.

 

Języki obce

Wśród języków obcych jakie znają automatycy i robotycy, również tym razem króluje znajomość języka angielskiego (86,1%). Dużo osób dobrze zna zarówno język angielski jak i niemiecki (12,1%). Nieznaczny procent inżynierów włada jedynie językiem niemieckim, ale są też poligloci, którzy znają nie tylko dwa najważniejsze dla inżyniera języki w Europie, ale również bardziej egzotyczne języki.

 

Rodzaj zatrudnienia

Najwięcej osób zatrudnionych jest w oparciu o umowę o pracę, ponieważ jest to aż 89,3%. Część pracuje na umowie B2B / kontrakcie (6,5%). Są też osoby zatrudnione na umowę zlecenie – głównie studenci, osoby z brakiem doświadczenia w branży, stażyści (4,2%).

 

Wyjazdy i rozruchy

Wyjazdy są mocno związane z pracą automatyków i robotyków. Kuszą zarobkami często większymi niż możliwe do uzyskania w Polsce i stanowią dużą część czasu pracy niektórych specjalistów. W naszym badaniu przeanalizowaliśmy również tę kwestię. Z odpowiedzi wynika, że 34,1% osób spędza ponad 10% czasu na wyjazdach i rozruchach.

 

Nadgodziny

Trzeba jasno powiedzieć, że praca automatyka, a zwłaszcza tego pracującego na wyjazdach wiąże się ze specyficznym trybem pracy. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że aż 60% osób pracuje po godzinach. To sprawia, że często wynagrodzenie pod koniec miesiąca może znacząco różnić się od podstawy brutto.

 

Średnia ilość godzin w ciągu miesiąca

Wśród osób pracujących nadliczbowo 78,8% pracowało średnio pomiędzy 170 – 200 godzin miesięcznie, 19,9% ankietowanych pomiędzy 200 – 250, a 1,3% pracowało ponad 250 godzin miesięcznie.

 

Umowa o pracę – średnie zarobki brutto

Przedstawione na wykresie zarobki dotyczą miesięcznego wynagrodzenia brutto na umowie o pracę. Wśród specjalistów wyjeżdżających w delegacje widać, że najdynamiczniej ich pensje zmieniają się w ciągu pierwszych siedmiu lat pracy, a następnie utrzymują się na średnim poziomie pomiędzy 10 500 zł – 11 500 zł.

Należy również, podkreślić, że najmniej ankietowanych było w grupie z zerowym doświadczeniem (15 osób), oraz z 9-cio letnim doświadczeniem (14 osób). Najwięcej odpowiedzi udzielili specjaliści z doświadczeniem pomiędzy 1-5 lat oraz specjaliści z ponad 10-cio letnim doświadczeniem (w każdej grupie około 100 osób).

 

Umowa o pracę – średnie zarobki netto

Zarobki netto jakie wzięto pod uwagę w przygotowaniu raportu dotyczą średnich miesięcznych zarobków z ostatniego roku z uwzględnieniem diet, bonusów, premii itd., dlatego nie powinno nikogo dziwić, że ankietowani często podawali wyższe zarobki „na rękę”, niż brutto.

Przy analizie wykresu pensji brutto w większości grup osób o różnym stażu pracy nie widać dużej dysproporcji w zarobkach pomiędzy specjalistami, którzy wyjeżdżali w delegacje, a tymi którzy wyjeżdżali mniej bądź wcale. W przypadku wynagrodzenia netto gdy doliczymy nadgodziny, diety, dodatki oraz premie te różnice są znaczne.

 

Umowa o pracę – uśredniona stawka godzinowa netto

Ponieważ wielu specjalistów w naszej branży pracuje w nadgodzinach, wydaje się, że bardziej miarodajnym sposobem porównania ich zarobków będzie podanie wynagrodzenia w przeliczeniu na godzinę pracy.

 

Umowa o pracę – mediana, minimalne oraz maksymalne wynagrodzenie netto

Tak samo jak w ostatnim raporcie przygotowaliśmy zestawienie minimalnego oraz maksymalnego wynagrodzenia, a także mediany wynagrodzeń na rynku. W tym roku najlepsi mogli pochwalić się wynagrodzeniem na poziomie 25.000 zł. Warto podkreślić, że rekordowe zarobki zostały uzyskane stacjonarnie w Polsce, bez potrzeby wyjazdów. Jest to na pewno zachęcający i dający nadzieję fakt dla specjalistów pracujących na polskim rynku przemysłowym .

 

Umowa o pracę – tabela zarobków

Poniżej zestawiono zarobki w zależności od doświadczenia.

Aby każdy mógł samodzielnie ocenić jak wiarygodne są zgromadzone dane, podano liczbę odpowiedzi w każdej grupie.

 

Umowa o pracę – średnie zarobki netto w zależności od gałęzi przemysłu

Przeprowadzone badanie ponownie wskazało, że najlepiej zarobić można w przemyśle paliwowym i automotive.

 

Umowa o pracę – średnie zarobki netto w zależności od rodzaju pracy

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, najlepiej opłacani byli specjaliści pracujący przy nowych uruchomieniach, w firmach integratorskich.

 

Umowa o pracę – średnie zarobki netto w zależności od województwa

Zaskakujące jest to, że tym razem na największe średnie wynagrodzenia mogli liczyć automatycy i robotycy w województwie lubuskim, które w ostatnim raporcie było na ostatnim miejscu pod względem zarobków z wynikiem 4000 zł. Może to być też spowodowane stosunkowo niedużą liczbą respondentów, ponieważ odpowiedzi z tego województwa udzieliło jedynie 17 osób, podczas gdy w województwie śląskim było to 160 osób.

Najgorzej wypadło województwo świętokrzyskie ze średnimi zarobkami na poziomie 4822 zł netto.

Zaraz na podium po województwie lubuskim znajdują się województwa: pomorskie, mazowieckie, śląskie i dolnośląskie z zarobkami około 7100 zł.

 

Skłonność do relokacji i podjęcia pracy za granicą

Na pytanie: „Czy gdyby zostały Ci zaoferowane odpowiednie warunki, był(a)byś skłonny(a) podjąć pracę za granicą?” 45,9% osób odpowiedziało „Tak”. 24,1 % nie jest skłonna do relokacji, a 30% nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. W porównaniu z poprzednim badaniem widzimy wzrost chętnych do wyjazdu za granicę o 6,4p.p..

 

Warunki podjęcia pracy za granicą

Osoby, które były skłonne podjąć pracę poza granicami Polski zostały poproszone o podanie warunków, które miałyby być czynnikami decydującymi o podjęciu takiej decyzji. Zdecydowana większość (75,7%) ankietowanych jest w stanie zgodzić się na wyjazd za granicę w przypadku otrzymania lepszego wynagrodzenia. Możliwość rozwoju i wzięcia udziału w ciekawych projektach motywuje 6,4% osób.

6,7% zdecydowało by się na wyjazd za granicę gdyby otrzymali pomoc w relokacji, najczęściej razem z całą rodziną.

8,9% osób wyjątkowo ceni sobie swój prywatny czas i jest skłonna wyjechać za granicę pod warunkiem pracy, która nie będzie wymagała dużej ilości wyjazdów i pracy po godzinach. Odpowiedź ta łączyła się najczęściej z większym wynagrodzeniem.

Jeśli również należysz do osób, które interesuje praca za granicą, wyślij nam krótkiego maila na [email protected], a będziemy Cię informować o ciekawych i dobrze płatnych ofertach, które mamy.