O tym pracodawcy


ul. Bielańska 12 Warszawa
00-085
Polska
ORLEN Upstream to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN odpowiedzialna za zarządzanie globalnym portfelem aktywów poszukiwawczo-wydobywczych w największej grupie paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Spółka w swoim portfolio posiada projekty o różnym stopniu zaawansowania, skoncentrowane na aktywach w Polsce oraz Kanadzie będąc jednym z liderów krajowego rynku węglowodorów, a także rozpoznawalnym operatorem w prowincji Alberta.
Oceny
Szukaj pracy