14.12.2021  Piotr Tracichleb

Jest to artykuł archiwalny. Najnowszy raport zarobków znajduje się tutaj.

 
Rynek automatyki i robotyki jest bardzo specyficzny i tak naprawdę nikt nie wie ile zarabia automatyk i robotyk. Dlatego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie zarobków i podzielić się z Wami wynikami.

W branży automatyki i robotyki poza standardowymi czynnikami obecnymi wszędzie indziej, na wysokość zarobków ma wpływ wiele innych kwestii. Stąd też potrzebne było nieco bardziej kompleksowe podejście do tematu, niż w przypadku “zwykłej” profesji.

W badaniu wzięło udział bez mała 700 automatyków. Mamy nadzieję, że nasz wspólny wysiłek zaowocuje i pozwoli nie tylko pracownikom, ale też pracodawcom lepiej wycenić pracę inżynierów.

Osobiście liczymy na to, że niektórych pracowników zmotywuje to do zmiany pracy na bardziej interesującą i lepiej płatną, a pracodawców do dostosowania widełek płac do rynku pracy.


Raport zarobków automatyków i robotyków.


Wykształcenie

Osoby pracujące w branży automatyki i robotyki to głównie osoby z wykształceniem wyższym. 41,6% ukończyło studia magisterskie techniczne, 39% – ukończyło studia inżynierskie. Oprócz tego jest także sporo specjalistów z wykształceniem średnim – 18,1%.

249436871 956901158230990 2664720587581497177 n


Języki obce

Zapytaliśmy automatyków i robotyków o języki, którymi posługują się na poziomie pozwalającym na komunikację w pracy. 84,1% badanych zadeklarowała znajomość j. angielskiego.

Oprócz tego sporo osób włada j. angielskim i j. niemieckim (12,3%). Osoby posługujące się więcej niż tymi dwoma językami stanowią około 2,7% badanych. 1% ankietowanych odpowiedziało, że posługują się jedynie językiem niemieckim.

250405630 244504784384103 4301326021701354788 n 1


Rodzaj zatrudnienia

Jedną z pierwszych rzeczy o jakich należy wspomnieć jest kwestia rodzaju

zatrudnienia. Większość automatyków i robotyków (91,7%) jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, część pracuje na umowie B2B / kontrakcie (6,2%).

Pozostała część podejmuje współpracę z pracodawcą na podstawie umowy

zlecenie – są to najczęściej studenci, osoby z niewielkim doświadczeniem

zawodowym (2,1%).

249624758 572491157190828 7309675353745892092 n 1


Wyjazdy i rozruchy

Ważną kwestią, którą na pewno należy wziąć pod uwagę jeśli mówimy o pracy w tej branży jest udział wyjazdów w pracy automatyka lub robotyka. Często dzięki pracy na rozruchach można zarobić dużo więcej. Na pytanie o część pracy, jaką stanowią wyjazdy 44,3% ankietowanych odpowiedziało, że jest to więcej niż 10% czasu, a 55,7% odpowiedziało, że jest to 10% lub mniej.

download 1


Nadgodziny

Jeszcze bardziej wprowadzającą zamęt kwestią jest to, że praca automatyka i robotyka często wiąże się z pracą po godzinach, niejednokrotnie poza Polską.

Dlatego też realne, wypracowane wynagrodzenie może znacząco się różnić od tego, które nazywamy „podstawą”. Z danych, które otrzymaliśmy wynika, że aż 59,7% osób w zawodzie pracuje na nadgodzinach.

download 1 1


Średnia ilość godzin w ciągu miesiąca

Spośród automatyków pracujących w nadgodzinach około 80% automatyków i robotyków pracuje średnio 170-200 godzin miesięcznie, 15% ankietowanych pracuje 200-250 godzin w miesiącu a niecałe 2,5% przepracowuje regularnie ponad 250 godzin.

247714787 991562084906964 1815556979334135306 n


Umowa o pracę – średnie zarobki brutto

Patrząc na poniższy wykres można stwierdzić, że generalnie rzecz biorąc wysokość średniego wynagrodzenia początkowo wzrasta liniowo wraz ze wzrostem doświadczenia, a po osiągnięciu pewnego pułapu zarobków pozostaje bez większych zmian.

W wielu branżach pracownik z wieloletnim stażem może zarabiać mniej, niż osoba z mniejszym doświadczeniem. W zebranych przez nas danych można to zaobserwować, natomiast trudno jednoznacznie określić, czy wynika to z niewystarczającej ilości danych, czy przyczyna leży gdzie indziej.

Średnia zarobków brutto automatyków i robotyków pracujących na podstawie umowy o pracę waha się pomiędzy wartościami od około 4.000 zł do niemal 10.000 zł. Oczywiście zależy to głównie od posiadanego doświadczenia.

image 2


Umowa o pracę – średnie zarobki netto

System wynagradzania pracowników zazwyczaj mocno różni się w zależności od firmy, szczególnie, gdy w grę wchodzi duża ilość wyjazdów.

Gdy do zarobku doliczymy diety, nadgodziny, dodatki oraz premie, bywa, że podstawa wynagrodzenia automatyka, czy robotyka “rozruchowca” stanowi mniej, niż 25% realnych zarobków. Dlatego też warto przyjrzeć się zarobkom netto.

Tutaj widać już wyraźnie, że różnica pomiędzy wynagrodzeniem osób pracujących na rozruchach, a tymi pracującymi stacjonarnie rośnie znacząco wraz ze wzrostem doświadczenia.

Wykres przedstawia średnie miesięcznych zarobków (uśrednionych w skali roku, ponieważ w tej branży często bywa tak, że w przeciągu roku nie ma dwóch takich samych wypłat) z podziałem na automatyków pracujących stacjonarnie oraz w delegacji.

248647541 248828647291916 2983643224879739790 n


Umowa o pracę – uśredniona stawka godzinowa

Biorąc pod uwagę, że niemal 60% automatyków pracuje w nadgodzinach, ciężko zrobić jakiekolwiek zestawienie lub porównanie nie odnosząc wrażenia, że “porównuje się jabłka z pomarańczami”. Wyznaczyliśmy więc średnie zarobki godzinowe, które w tym przypadku są więcej-mówiącą metryką.

247090340 163863879295831 1497427945774326965 n


Umowa o pracę – mediana, minimalne oraz maksymalne wynagrodzenie netto

Nikogo nie zdziwi fakt, że zarobki mogą być o wiele wyższe, niż średnia dla

zawodu. Przygotowaliśmy zestawienie minimalnego, maksymalnego

wynagrodzenia a także mediany wynagrodzeń na rynku.

Tutaj dane są naprawdę ciekawe, ponieważ pracownik z 10-letnim

doświadczeniem zatrudniony na umowę o pracę może średnio-miesięcznie

zarabiać nawet ponad 26.000 zł na rękę. Minimalna stawka przy tym samym stażu pracy wynosi około 4.000 zł. Różnice są kolosalne.

247426409 1988656971314043 7590405584712533481 n


Umowa o pracę – tabela zarobków

Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie zarobków w zależności od doświadczenia.

Nie wszystkie kohorty są wystarczająco liczne, aby były wiarygodne statystycznie, natomiast jako część całości z pewnością pozwolą wyrobić sobie opinię na temat tego, jak zarobki faktycznie się kształtują.

Uważamy, że to wartościowe informacje zarówno dla specjalistów, jak i potencjalnych pracodawców poszukujących inżynierów.

246984753 1039768893480970 1932239734918433478 n


Średnie zarobki w zależności od gałęzi przemysłu

Porównaliśmy również zarobki specjalistów z różnych obszarów przemysłu w Polsce. Według danych pochodzących z odpowiedzi ankietowanych wynika, że najlepiej zarobić można w przemyśle paliwowym oraz automotive.

image 8


Średnie zarobki netto w zależności od rodzaju pracy

Jeśli chodzi o umowę o pracę to wysokość wynagrodzenia zależy również od rodzaju pracy wykonywanej przez automatyka/robotyka. Najlepiej zarabiającymi są osoby pracujące przy nowych uruchomieniach, w firmach integratorskich.

image 10


Średnie zarobki netto w zależności od województwa

Co ciekawe, specjaliści w branży automatyki i robotyki najlepiej zarabiają nie na Mazowszu (jak ma to miejsce w niemal wszystkich tego typu statystykach), ale w województwie pomorskim oraz śląskim.

Najgorzej opłacani są inżynierowie zatrudnieni w województwie lubuskim oraz podlaskim. Automatycy i robotycy znajdują najlepiej płatne stanowiska w obszarach zindustrializowanych, aglomeracjach.

image 12


Skłonność do relokacji i podjęcia pracy za granicą

Na pytanie: „Czy gdyby zostały Ci zaoferowane odpowiednie warunku, był(a)byś skłonny(a) podjąć pracę za granicą?” więcej, niż co trzeci badany odpowiedział twierdząco (39,5%).

30,5% nie jest skłonna do relokacji za granicę, a 30% osób nie potrafiło się zadeklarować.

image 13

 


Warunki podjęcia pracy za granicą

Osoby, które były skłonne podjąć pracę poza granicami Polski zostały poproszone o podanie warunków, które miałyby być czynnikami decydującymi o podjęciu takiej decyzji.

Zdecydowana większość, bo aż 81,6% ankietowanych, odpowiedziało, że są oni skłonni wyjechać do pracy za granicę w przypadku satysfakcjonujących zarobków.

Około 10,2% automatyków i robotyków zdecydowałoby się na pracę poza ojczyzną w obliczu większych możliwości rozwoju lub ciekawych projektów.

Oprócz tego 6,1% ankietowanych podało, że wystarczyłaby pomoc w relokacji.

Odpowiedzi innych kandydatów dotyczyły na przykład pracy w konkretnym państwie.

image 16

 


Automatycy pracujący za granicą

Pośród ankietowanych znalazło się również około 5% osób pracujących za granicą.

Ponad dwie trzecie osób pracujących za granicą pracuje w przemyśle automotive.

Około połowa osób pracujących za granicą pracuje w Niemczech.

Ponad połowa ankietowanych pracujących za granicą pracuje na kontraktach, co przekłada się na ponad dwukrotnie wyższe zarobki (“na rękę”) tej grupy w porównaniu do pracujących na zagranicznych umowach o pracę. Średnie zarobki po odliczeniu kosztów i podatków to 23.291zł miesięcznie w przypadku pracy na kontraktach kontra 11.413zł miesięcznie netto w przypadku umowy o pracę.

Automatycy pracujący na umowie o pracę zarabiają od 9.000zł do 29.000zł brutto z medianą na poziomie 12.000zł. Szukający pracy na kontrakcie mogą liczyć na stawki zaczynające się od 110zł z medianą na poziomie 188zł.

Najbardziej opłacalną gałęzią przemysłu biorąc pod uwagę stawkę godzinową jest przemysł farmaceutyczny, natomiast ze względu na dużą przepracowanych godzin (poza pewnymi wyjątkami) najwięcej zarabiają specjaliści w branży automotive.


Praca na kontraktach oraz B2B

W przypadku osób pracujących na kontraktach lub na B2B – podawane będą kwoty będące stawkami godzinowymi netto, bez VAT. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku tego typu kontraktu specjalista najczęściej sam pokrywa koszty szukania kontraktów, podróży, zakwaterowania, księgowości itd.

Zebrane przez nas dane dotyczące kontraktów nie są na tyle obszerne, żeby

przedstawić je na wykresie, jednak są spójne i wystarczające, żeby można było zauważyć pewne tendencje. Poza nielicznymi wyjątkami, osoby pracujące na kontraktach mają co najmniej kilkuletni staż pracy. Co ciekawe aż co trzeci automatyk pracujący na tego typu kontrakcie pracuje za granicą. Mediana stawki godzinowej dla osób wybierających tego typu kontrakt w Polsce wynosi 90zł, natomiast poza granicami kraju 200zł.

Na najwyższe zarobki mogą liczyć tutaj oczywiście wyspecjalizowani inżynierowie z długoletnim stażem, natomiast już automatycy z 3-letnim doświadczeniem mogą liczyć na zdobycie kontraktu za granicą i zarobek rzędu 250zł (choć zazwyczaj w ich przypadku bardziej realną stawką jest 200zł). Wiele zależy tu natomiast od znajomości i umiejętności szukania konkretnych kontraktów.

Najbardziej cenieni specjaliści potrafią zarobić 360-390zł za godzinę, przy czym w ich przypadku niekoniecznie wiąże się to z emigracją.


Facebook LinkedIn Instagram