28.08.2023  Piotr

Z radością prezentujemy Wam nasz najnowszy raport - już trzeci z kolei, w którym prezentujemy wyniki badania dotyczącego zarobków w sektorze automatyki i robotyki. W tym badaniu informacjami o swoim doświadczeniu i zarobkach podzieliło z nami 390 osób. Ankieta została udostępniona zarówno na Facebooku, LinkedIn, jak i na naszej stronie RobotaAutomatyka.pl.


Mamy nadzieję, że raport ten posłuży inżynierom jako wskazówka do właściwej wyceny swojego wkładu w pracę, a pracodawcom pomoże skuteczniej rywalizować o najlepszych specjalistów poprzez oferowanie adekwatnych wynagrodzeń.


Wykształcenie

Wykształceniem wyższym może pochwalić się 87% badanych, lecz widzimy też pewien procent specjalistów po szkole średniej. Takie osoby najczęściej są absolwentami techników.
Języki obce

W analizie kompetencji językowych wśród specjalistów z dziedziny automatyki i robotyki dominuje biegłość w języku angielskim, osiągając poziom 82%. Istotna grupa inżynierów swobodnie porozumiewa się w języku angielskim oraz niemieckim, co stanowi 12% respondentów. Chociaż mniejszy odsetek specjalistów posługuje się wyłącznie językiem niemieckim, zauważalna jest obecność poliglotów, którzy, oprócz dwóch kluczowych dla branży inżynierskiej w Europie języków, włada również bardziej egzotycznymi językami.Rodzaj zatrudnienia

Większość osób (81,3%) pracuje na podstawie umowy o pracę. Umowy B2B lub kontrakty wybiera 14,4% respondentów. Pozostałe 4,4% to głównie studenci, osoby początkujące w branży oraz stażyści, zatrudnione na umowie zlecenie.

Wyjazdy i rozruchy

Wyjazdy stanowią istotny element pracy specjalistów z branży automatyki i robotyki. Często oferują wynagrodzenie przewyższające to dostępne w Polsce i absorbują znaczną część czasu pracy wielu inżynierów. W naszym badaniu dokładnie przyjrzeliśmy się tej kwestii. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 55,4% respondentów przeznacza co najmniej 10% swojego czasu na rozruchach.


 

Nadgodziny

Należy jednoznacznie podkreślić, że profesja automatyka, zwłaszcza osoby często delegowanej na wyjazdy, charakteryzuje się specyficznym rytmem pracy. Z analizy zgromadzonych odpowiedzi wynika, że aż 2/3 specjalistów pracuje poza standardowym czasem pracy. Powoduje to, że faktyczne wynagrodzenie na koniec miesiąca może istotnie odbiegać od podstawowej kwoty brutto.

 

Średnia ilość godzin w ciągu miesiąca

Spośród osób pracujących powyżej standardowego wymiaru godzin, 67% deklaruje średnią miesięczną pracę w zakresie 170–200 godzin. Natomiast 33% respondentów pracuje od 200 do 250 godzin miesięcznie, a niektórzy przekraczają 250 godzin pracy w ciągu miesiąca.


Umowa o pracę – średnie zarobki brutto

Nie zaskoczy nikogo stwierdzenie, że im wyższy staż pracy, tym wyższe zarobki. Na wykresie zauważyć można pewien odchył od trendu w przypadku specjalistów z 9-letnim doświadczeniem, jednak może on wynikać z błędu statystycznego.


Umowa o pracę – średnie zarobki netto

Analiza zarobków netto, które zostały uwzględnione w tym raporcie, opiera się na średnich miesięcznych wynagrodzeniach z poprzedniego roku, uwzględniając diety, bonusy, premie i inne dodatki. Dlatego nie powinno dziwić, że respondenci często deklarowali wyższe kwoty „na rękę” w porównaniu do wynagrodzenia brutto.


Przyglądając się wykresowi zarobków brutto w większości kategorii doświadczenia zawodowego, nie zauważamy znaczących różnic w pensjach pomiędzy specjalistami często podróżującymi służbowo, a tymi, którzy wyjeżdżali sporadycznie lub wcale. Jednak kiedy weźmiemy pod uwagę zarobki netto, uwzględniając nadgodziny, diety oraz premie, te różnice stają się bardziej widoczne.

Umowa o pracę – uśredniona stawka godzinowa netto

W naszej branży wielu specjalistów angażuje się w pracę poza standardowymi godzinami. Dlatego bardziej adekwatnym podejściem do porównania ich zarobków jest przedstawienie wynagrodzenia w przeliczeniu na godzinę pracy. 

Umowa o pracę – mediana, minimalne oraz maksymalne wynagrodzenie netto

Aby zrozumieć jak ogromny "rozstrzał" w kwestii wynagrodzeń istnieje na tym rynku, warto przyjrzeć się kwotom minimalnym, maksymalnym i medianom zarobków.


Umowa o pracę – tabela zarobków

Prezentujemy poniżej zestawienie zarobków według stażu pracy.


Dla zapewnienia transparentności i umożliwienia samodzielnej oceny wiarygodności zebranych informacji, podajemy ilość odpowiedzi w każdej kategorii. 


Umowa o pracę – średnie zarobki netto w zależności od gałęzi przemysłu

Według zebranych przez nas danych pracując w Polsce na etacie najlepiej można zarobić w branży logistycznej i w przemyśle farmaceutycznym/medycznym.


Umowa o pracę – średnie zarobki netto w zależności od rodzaju pracy

Nie powinno stanowić większej niespodzianki to, że na najwyższe zarobki można liczyć przy uruchomieniach nowych linii. Na drugim miejscu są serwisanci urządzeń. Praca inżynierów w obydwu kategoriach wiąże się z licznymi podróżami służbowymi.


Umowa o pracę – średnie zarobki netto w zależności od województwa

Nikogo nie zaskoczy też fakt, że w pewnych województwach zarabia się lepiej, niż w innych.


Warto zwrócić uwagę, że niższe zarobki mogą wynikać nie tylko z regionu kraju, w którym się pracuje, ale także typu pracy, którą się wykonuje. Niejednokrotnie brak umiejętności np. w zakresie programowania PLC ogranicza mobilność zawodową. Tutaj z pomocą mogą przyjść szkolenia stacjonarne (np. w EMT Systems) lub online. Z naszej strony polecamy szkolenia ControlByte, na które z kodem ROBOTAAUTOMATYKA50 dostaniecie zniżkę.


Skłonność do relokacji i podjęcia pracy za granicą

Na pytanie o skłonność do podjęcia pracy za granicą 47% respondentów odpowiedziało twierdząco. Natomiast 31% deklaruje, że nie rozważałoby relokacji, a 22% respondentów nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W stosunku do ostatniego badania zauważalny jest bardzo niewielki wzrost liczby osób gotowych do pracy za granicą, ale również znaczący wzrost liczby osób zupełnie niezainteresowanych takim krokiem.


Potencjalne czynniki motywujące do pracy za granicą

Osoby, które były skłonne podjąć pracę poza granicami Polski zostały zapytane o podanie warunków, które miałyby być czynnikami decydującymi o podjęciu takiej decyzji. Zdecydowana większość (61%) ankietowanych byłaby skłonna wyjechać za granicę w przypadku otrzymania lepszego wynagrodzenia. Możliwość rozwoju i wzięcia udziału w ciekawych projektach motywuje 6,4% osób.


14% jako warunek podaje pomoc w relokacji.


Zauważamy, że coraz większą motywację stanowi odpowiedni work-life balance. W naszej branży powszechnym jest, że specjaliści pracują zdecydowanie ponad normę i 12% ankietowanych uważa to za istotny czynnik. To o 3 pp. Więcej, niż rok temu.

 
Jeśli również należysz do osób, które interesuje praca za granicą, wyślij nam krótkiego maila na [email protected], a będziemy Cię informować o ciekawych i dobrze płatnych ofertach, które mamy.
 

Praca na kontraktach oraz B2B

Dla specjalistów pracujących w ramach kontraktów czy na zasadach B2B, prezentowane kwoty odnoszą się do stawek godzinowych netto, nie uwzględniając podatku VAT. Warto podkreślić, że w takim modelu zatrudnienia to sam profesjonalista często pokrywa koszty związane z akwizycją kontraktów, podróżami, zakwaterowaniem czy obsługą księgową, a także ponosi odpowiedzialność za konsekwencje błędów przy pracy. Przedstawione informacje dotyczą specjalistów z polskiego rynku.


Wśród tych pracowników średnia stawka godzinowa wynosi 155 zł, mediana osiąga wartość 141 zł, zaś zakres stawek waha się od 35 zł do 400 zł. Średnio miesięcznie osoby te zarabiają 21.400 zł.


Pracując na kontrakcie warto pomyśleć o ubezpieczeniu. Jeśli szukasz odpowiedniego (a niełatwo takie znaleźć), to z czystym sumieniem polecamy naszego znajomego agenta (link), który kwestię ubezpieczeń dla automatyków ma w małym paluszku. Możesz się powołać na RobotaAutomatyka.pl. ;)Porównanie z rokiem poprzednim

Rozkład danych dotyczących wykształcenia, biegłości w językach obcych, forma zatrudnienia oraz skłonność do pracy w nadgodzinach w tym roku prezentuje się w sposób zbliżony do tego, co obserwowaliśmy w latach poprzednich.


Obserwujemy wzrost wynagrodzeń zarówno wśród osób, które przeznaczają ponad 10% swojego czasu na wyjazdy służbowe, jak i wśród tych, którzy pracują głównie w miejscu stałego zatrudnienia.
Mamy nadzieję, że tworząc raporty zarobków wśród automatyków i robotyków przyczyniamy się do szerzenia świadomości na temat tego zawodu i wynagrodzeń w tej branży. Zachęcamy również do porównania wyników z poprzednim raportem.


Jeśli znalazłeś błąd, to daj znać na [email protected].